DEMO VERZE

Máte možnost si vyzkoušet demo verzi programu.

V DEMO VERZI programu jsou zadáni neexistující klienti a další smyšlené údaje tak, abyste mohli otestovat jeho možnosti.

Máte možnost vložit klienta, vložit výkon, individuální plán, podívat se na statistiku.

Máte možnost vyzkoušet si možnosti programu z pozice majitele, správce a zapisovatele – s rozdílnými možnostmi editace dat a definování různých specifik.

Dvakrát denně budou vámi vložená data vymazána a zůstanou pouze původní data. Nelekněte se, jestli budou ve stejnou dobu přihlášeni k DEMO programu další uživatelé, kteří budou zároveň s Vámi data vkládat. Pokud se nebudete moci někam přihlásit, je to možná proto, že někdo, kdo také testuje DEMO verzi, zkusil změnit heslo nebo omezit přístup uživatele. Zkuste se přihlásit jako jiný uživatel, nebo to zkuste za 12 hodin.

Program má tuto strukturu:

Majitel je jeden : je to např. ředitel organizace, nebo jiný pověřený pracovník.
Majitel vkládá do programu správce dle počtu dohodnutého s poskytovatelem programu.
Majitel si definuje názvy výkonů a témata výkonů. Tato jsou poté společná pro všechna střediska.
Majitel nevidí ani konkrétní klienty, ani výkony. Nemůže klienty ani výkony vkládat.
Majitel vidí podrobné statistiky všech středisek dohromady nebo základní statistiky každého střediska zvlášť.

Přihlaste se jako „majitel“ :

login : majitel
heslo : demo
přejít na přihlášení

Správce : počet dle domluvy s poskytovatelem programu
Správce je osoba zodpovědná za vedení záznamů určitého střediska (v případě, že má organizace 4 střediska, má 4 správce).
Správce vkládá do programu zapisovatele.
Správce stanovuje minimální délku výkonu. V různých krajích je nutné počítat výkony různě. (Např. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyžaduje, aby výkon měl 30 minut. Co je méně než 30 minut, je kontakt. Intervence trvající 60 minut se již počítá jako 2 výkony. ) Pokud zde nebude vloženo nic, je tam 0, a pak se každý výkon počítá jako jeden.
Správce vidí klienty a výkony svého střediska, nemůže je však editovat ani vkládat.
Pokud potřebuje správce vkládat klienty a výkony, musí se přihlásit jako zapisovatel.
Správce vidí statistiky svého střediska.

Přihlaste se jako „správce“ :

login : spravce1
heslo : demo
přejít na přihlášení
nebo
login : spravce2
heslo : demo
přejít na přihlášení

Zapisovatel : libovolný počet – každý pracovník s klienty by měl mít svůj přístup a zapisovat si vlastní data.
Zapisovatel: vkládá klienty, edituje klienty, vkládá výkony, vkládá individuální plán, hodnotí individuální plán.
Zapisovatel může editovat také klienty a výkony jiných zapisovatelů.
Zapisovatel vidí pouze statistiky své práce.

Přihlaste se jako „zapisovatel“ :

login : zapisovatel1
heslo : demo
přejít na přihlášení
nebo
login : zapisovatel2
heslo : demo
přejít na přihlášení
nebo
login : zapisovatel3
heslo : demo
přejít na přihlášení
nebo
login : zapisovatel11
heslo : demo
přejít na přihlášení
nebo
login : zapisovatel22
heslo : demo
přejít na přihlášení

Manuál jak nakládat s programem naleznete zde.

Poslední aktualizace 21.1.2020