CENA

Cena používání programu na dobu 1 roku pro 1 majitele: v závislosti na počtu správců (evidovaných středisek)

1 středisko- 10 000 Kč
každé další středisko- 4 000 Kč
 
úprava programu dle individuálních požadavků- 700 Kč/hodina
 
proškolení práce s programem- 1000 Kč/hodina + cestovné 3Kč/km (počítáno od Krnova)
Poslední aktualizace 21.1.2020