Zabezpečené spojení HTTPS

Přístup do evidečního programu je zabezpečen pomocí HTTPS. HTTPS je nádstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat, a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL nebo TLS.

Protože certifikační autorita CA CZECHIA, která vydala serverový certifikát pro tento server, není v seznamu certifikačních autorit prohlížeče (stejně jako mnoho jiných), objeví se Vám upozornění o problému s certifikátem. Certifikát problém nemá, pouze Váš prohlížeč to zatím nechápe.
Zde najdete postup pro nejrozšířenější prohlížeče, jak nainstalovat certifikát vydavatele. Tím bude moci Váš prohlížeč ověřit pravost certifikátu evicka.info.

Na stránkách certifikační autority zvolte nejdřív "Certifikát CA Czechia ROOT" a pak "Certifikát CA Czechia". Postup, jak zvolený certifikát nainstalovat, naleznete zde - zvolte si dole v seznamu prohlížeč, který používate.

Pokud jste udělali vše správně, upozornění na problém s certifikátem už se nezobrazí a prohlížeč Vám bude signalizovat použítí zabezpečeného spojení nejčastěji symbolem "zámku" buď přímo v adresním řádku nebo ve stavovém řádku.
Pokud problémy s certifikátem stále přetrvávají, kontaktujte nás na pomoc@evicka.info.

Firefox

Ve firefoxu je instalace velice jednoduchá, stačí kliknout na příslušný certifikát na stránkách, v zobrazeném dialogu zvolit "Uznat tuto CA pro identifikaci serverů" a stisknout "OK". Postup platí pro oba certifikáty.

Internet explorer

Klikněte na certifikát "Certifikát CA Czechia ROOT". Objeví se dialog, kde zvolíte "Otevřít". Zobrazí se dialog "Zabezpečení aplikace Internet Explorer", zde zvolte "Povolit". Zobrazí se informace o certifikátu, zvolte "Nainstalovat certifikát". Otevře se "Průvodce importem certifikátu", stiskněte "Další". Nyní vyberete úložiště certifikátu. Stiskněte "Procházet" a vyberte "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a stiskněte "OK". Vrátíte se zpět na dialog výběru úložiště, stiskněte "Další". Posledním dialogem je "Upozornění zabazpečení", zde si můžete ověřit pravost certifikátu pomocí kryptografického otisku, který musí souhlasit s otiskem na stránkách certifikační autority. Stiskněte "Ano".
Podobně pokračujte s certifikátem "Certifikát CA Czechia", jen ve výběru úložiště vyberte "Důvěryhodný vydavatel".
Tento postup platí pro aktuální verzi internet exploreru, pro starší verze se může mírně lišit.

Google Chrome

Klikněte na certifikát "Certifikát CA Czechia ROOT", uloží se Vám do zvoleného adresáře. Stejně uložte druhý certifikát "Certifikát CA Czechia".
Nyní klikněte na "Přizpůsobení a ovládání Google Chrome" a vyberte "Možnosti". Vyberte záložku "Pod pokličkou" a zvolte "Správa certifikátů". Zvolte "Importovat". Pomocí "Procházet" vyberte uložený certifikát (nejdříve ROOT certifikát) a klikněte na "Další". Nyní vyberete uložiště certifikátu. Stiskněte "Procházet" a vyberte "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a stiskněte "OK". Vrátíte se zpět na dialog výběru uložiště, stiskněte "Další". Zobrazí se dialog "Dokončení Průvdce importem certifikátu", stiskněte "Dokončit". Posledním dialogem je "Upozornění zabezpečení", zde si můžete ověřit pravost certifikátu pomocí kryptografického otisku, který musí souhlasit s otiskem na stránkách certifikační autority. Stiskněte "Ano".
Podobně pokračujte s certifikátem "Certifikát CA Czechia", jen ve výběru uložiště vyberte "Důvěryhodný vydavatel".

Opera

Klikněte na certifikát "Certifikát CA Czechia ROOT". Zobrazí se dialog "Nainstalovat certifikát", stiskněte "Instalovat". V následujícím dialogu stiskněte "OK".
Podobně pokračujte s certifikátem "Certifikát CA Czechia", jen ve výběru uložiště vyberte "Důvěryhodný vydavatel".

Safari

Klikněte na certifikát "Certifikát CA Czechia ROOT". Zobrazí se dialog pro otevření/uložení certifikátu. Stiskněte "Open". Následuje dialog "Chcete tento soubor otevřít", kde zvolíte "Otevřít". Otevře se okno "Certifikát", kde zvolíte "Nainstalovat certifikát". Otevře se "Průvodce importem certifikátu", stiskněte "Další". Následuje výběr "Úložiště certifikátů". Vyberte možnost "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti" a stiskněte "Procházet". Vyberte pro "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a stikněte "OK". V dialogu "Dokončení Průvodce importem certifikátu" stiskněte "Dokončit". Posledním dialogem je "Upozornění zabazpečení", zde si můžete ověřit pravost certifikátu pomocí kryptografického otisku, který musí souhlasit s otiskem na stránkách certifikační autority. Stiskněte "Ano".
Podobně pokračujte s certifikátem "Certifikát CA Czechia", jen ve výběru uložiště vyberte "Důvěryhodný vydavatel".

Poslední aktualizace 21.1.2020